Letterherkenning als inoefening.

Materiaal printen:

Print alle pagina’s 1x, knip steeds een
wit en groen vierkantje samen uit. Vouw dan om in het
midden en kleef de blanco zijden aan elkaar.

Spelverloop:

Elk kind krijgt evenveel kaartjes en legt deze met de
groene kant naar boven. 1 kind draait zijn kaartje om en
daarop staat een letter. Wanneer deze letter 3x
voorkomt op een groen kaartje dan wint deze speler alle
kaartjes die op tafel liggen. Indien niet wordt het
volgende kaartje omgedraaid.
Menu