Bagage - mentaal welzijn

Het mentale welzijn van de leerlingen wordt steeds belangrijker als voorwaarde om goed te kunnen leren.
Je goed in je vel voelen is voor kinderen en jongeren niet zo makkelijk. Daarom is het belangrijk dit bespreekbaar te maken, in de klas, thuis, in de jeugdbeweging, … maar hoe begin je daaraan?

George uit Michigan geeft al 22 jaar les en gebruikte een nieuwe methodiek.
Deze had zo veel impact dat hij hem deelde via facebook. Wij kwamen zijn bericht tegen en delen het graag met jullie:

Hij noemt het “The baggage activity”. Hij vroeg de kinderen wat het betekent om bagage of een rugzakje te hebben. Het antwoord was: voornamelijk pijnlijke dingen die je meedraagt uit het verleden.
De leerlingen mochten op een stuk papier noteren waar zij mee in hun maag zaten, wat ze meedragen in hun rugzak of wat er op hun hart ligt. Op het blaadje mocht er geen naam staan. Nadien frommelen ze het stukje papier op en gooien ze het door het lokaal.

Elke leerling mocht nadien een propje papier oprapen en luidop lezen wat hun klasgenoot geschreven had.
Ik vroeg nadien wie het geschreven had en of ze er iets over wilden vertellen. Dit was geen verplichting.

Hij vertelt dat hij nog nooit zo geëmotioneerd was toen de kinderen zich openstelden voor de anderen in de groep.
Er kwamen dingen naar boven als zelfmoordgedachten, ouders in de gevangenis, drugsgebruik in de familie, scheidingen, sterfgevallen, kanker, gestorven huisdieren (“de hamster was gestorven omdat hij te dik was, we hebben gelachen!”) en zo verder….

De kinderen die de boodschap lazen huilden omdat ze dingen lazen die ze niet voor mogelijk hielden. De persoon die het gedeeld heeft (indien hij/zij het wilde delen) huilde soms ook. Het was een emotioneel zware dag voor de hele groep, vertelt hij.
Maar George gelooft dat de kinderen in de groep nu minder snel een oordeel zullen vellen over het gedrag van anderen, ze zullen elkaar iets sneller helpen en sneller vergeven.

De propjes heeft hij aan het einde van de les in een plastiek zak aan de deur gehangen. Zo kan hij de groep er aan herinneren dat iedereen wel wat bagage/een rugzakje heeft. De bagage blijft in de klas bij de deur.
Bij het naar huis gaan vertelde hij hen nog dat ze niet alleen zijn, dat ze geliefd zijn en dat ze in de klas altijd elkaar zullen helpen en ondersteunen.

Het lijkt ons geen evidente activiteit om met gelijk welke klas te proberen. Maar zeker wel de moeite waard indien je het veilige klimaat ervoor kan creëren en de kinderen of jongeren een kans wil geven om zich open te stellen naar elkaar toe.
Nog een laatste tip: hou deze activiteit voor een laatste lesmoment en misschien liever niet op vrijdag. Zo kan je de volgende dag de leerlingen opnieuw zien en indien nodig luisteren naar hen.

Lees hier het originele bericht op facebook

Menu