Je kinderen terug in de klas ontvangen zal niet zo makkelijk zijn. Ze hebben veel gemist, veel verhalen van thuis en kunnen misschien niet zo goed kiezen wat ze eerst willen vertellen.

Daarom kan je deze klets-kaartjes gebruiken met gerichte vragen om een gesprek te openen en iedereen de kans te geven om iets korts te vertellen.

Op deze manier kan je aandacht schenken aan hoe de kinderen zich voelen. Want zonder een goed welbevinden is er geen betrokkenheid of leerrendement. (dank u Prof. F. Laevers)

* Dit materiaal maakten we niet zelf. Lydia Voermans maakte deze mooie kaarten en deelde ze via facebook.

Menu