Level21 Crealab

To understand is to invent

Jean Piaget

Level21 zet met zijn twee spelotheken te Mechelen en Hasselt in op spelenderwijs leren buiten de schoolcontext voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Om in onze veranderende maatschappij nog meer tegemoet te komen aan de vraag naar nieuwe technologieën zoals 3D-printing, lasersnijden en programmeren, willen we vanaf september 2020 een makerspace oprichten in de bestaande spelotheken.

Deze ruimte vol hoogtechnologische toestellen zal aan het ruime publiek de kans bieden om op een laagdrempelige manier kennis te maken met deze nieuwe technologieën en ze zelf te (leren) gebruiken. De goesting, expertise, ruimte, ideeën en vrijwilligers hebben we al.
Enkel voor de aankoop van de technologische toestellen zoeken we ondersteuning.

Met de 3D-printer kunnen er hulpmiddelen of onderdelen geprint worden voor de circulaire economie. Kinderen en jongeren kunnen hun eigen spelonderdelen tot leven wekken en leren werken met 3D-ontwerpprogramma’s op de computer.

Met de lasersnijder en graveerder kunnen prototypes, materialen en kunst gemaakt worden. Ook materialen uit glas, leder, stof, plexi en glas kunnen in dit toestel bewerkt, gesneden en gegraveerd worden. Enkel de grootte van het snijoppervlak zal de creativiteit dus begrenzen.

Een snijplotter stelt kinderen en jongeren in staat om zelf papier, karton, stoffen, vinyl en opstrijkbare materialen te snijden in diverse vormen of (ingewikkelde) patronen. Het ontwerpen van verpakkingen, eigen kledij, gepersonaliseerde materialen, stencils en zo veel meer behoren dankzij dit toestel ook tot de mogelijkheden.

STEAM als uitgangspunt

De STEM-disciplines (‘Science’, ‘Technology’, ‘Engineering’ and ‘Mathematics’ ) worden  niet afzonderlijk, maar eerder op interdisciplinaire en toegepaste manier ingezet om oplossingen te zoeken voor reële problemen en uitdagingen.  Naast inhoudelijke kennis van de afzonderlijke disciplines en hun samenhang, leren deelnemers ook bredere vaardigheden en attitude  als oplossingsgericht en innovatief denken, creatief onderzoeken en ontwerpen,  logisch redeneren, samenwerken in teamverband en ondernemingszin.- Vlaio

De A van Arts wordt hieraan toegevoegd om zo ook muzische domeinen te integreren en een meer holistische aanpak te kunnen voorzien.

Zelf zien we deze STEAM skills als aanvulling op de 21e eeuwse vaardigheden. Het World Economic Forum beschrijft de 10 skills aan de rechterzijde als de 10 belangrijkste vaardigheden voor de jobs in de toekomst. Deze komen (nog) niet altijd voor in het klassieke leerplichtonderwijs. Daarom wil Level21 hierop inzetten buiten de schoolse context.

Dankzij deze pedagogische visie in combinatie met een buitenschools aanbod kunnen we de minder evidente doelgroepen bereiken zoals meisjes, kinderen in kansarmoede of anderstalige nieuwkomers. De speelse en laagdrempelige workshops die Level21 organiseert vertrekken steeds vanuit de nieuwsgierigheid van de kinderen om oplossingen te zoeken in het dagelijkse leven.

SDG’s

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vormen ook de basis van onze visie voor het Level21 Crealab. Naast onze basis waarin we willen bijdragen aan kwaliteitsonderwijs willen we op deze manier ook extra aandacht hebben voor industrie, innovatie en infrastructuur. Door kinderen en jongeren namelijk vroeg in contact te brengen met deze technologieën kunnen we hun creativiteit en probleeomoplossend denken nog meer stimuleren en de ontwikkelingskansen naar de toekomst toe vergroten.

Als laatste pijler vinden we het belangrijk de kansengroepen te bereiken en dus in te zetten op het verminderen van de ongelijkheid en gendergelijkheid te stimuleren.

Financiering

De huur van de locatie, werkuren en vrijwilligersvergoedingen worden 100% door Level21 zelf gedragen. De werktijd op de toestellen en begeleide workshops worden aan een eerlijk en laag bedrag door de gebruikers zelf betaald. Zo kunnen we het voortbestaan na de opstart garanderen.

Enkel voor de aankoop van de machines en het onderhoud voor 2 jaar reken ik op jouw ondersteuning en die van jouw bedrijf.
Het totale kostenplaatje hiervoor is €15.000 per locatie.

Natuurlijk verwachten we niet dat iemand dit bedrag alleen zal sponsoren. Daarom werkte ik reeds enkele voorstellen uit.

€ 1500 van € 30.0005%
5%
0

Partners en sponsors

0
Dagen

Level1

U  sponsort een deelbedrag vanaf €250 tot €750.
In ruil hiervoor krijgt u een eenmalige vermelding op onze social media en een logo met link op onze Crealab pagina.

Level2

U  sponsort een deelbedrag vanaf €750 tot €2500.
In ruil hiervoor krijgt 3 vermeldingen op onze social media, een logo met link op onze Crealab pagina en een permanent logo aan de muur in de crealab ruimte van 15cmx15cm, gerealiseerd met de lasersnijder op hout.

Level3

U  sponsort een deelbedrag vanaf €2500.
In ruil hiervoor krijgt 5 vermeldingen op onze social media, een logo met link en korte tekst op onze Crealab pagina en een permanent logo aan de muur in de crealab ruimte van 30cmx30cm, gerealiseerd met de lasersnijder op hout.

Lies Vermant

Spelontwerper & leerkracht lager onderwijs

Hoi, ik ben Lies bezieler van Level21.
Graag wil ik Level21 verder laten evolueren en op die manier ook de maatschappij ondersteunen. Het oprichten van een Crealab biedt mogelijkheden voor de hele stad en al haar inwoners, jong en oud. Samen kunnen we de wereld een stukje mooier maken.

Ander voorstel of zin in een samenwerking?

Natuurlijk wil ik jouw creativiteit niet beperken tot deze drie voorstellen, of misschien zie ik een mooie kans tot samenwerking over het hoofd. Laat het daarom alstublieft niet na me te contacteren zodat we samen kunnen kijken hoe we het Crealab kunnen realiseren.

Menu