De schat van Kadora

Bevaar als zeerover de wereldzeeën op zoek naar het schateiland Kadora. Klopt de schatkaart en is er inderdaad een diamantenschat op het eiland te vinden? Weet jij de betovering van deze schat te doorbreken en met de diamanten weer huiswaarts te zeilen? Hijs snel de zeilen, je hebt een lange weg voor de boeg!

Het voorgerecht
(open de doos)

Deze pocket speldoos bevat 72 schatkaarten en de spelregels.
LET OP: in de huidige drukversie zit 1 blauwe speelkaart met zowel score 2 als 1. Aangezien je in elke spelvariant enkele speelkaarten aan de kant moet leggen raden we aan deze kaart steeds aan de kant te leggen. Zo ontstaat er geen verwarring tijdens het spel.

Hoofdgerecht
(lekker spelen)

Je schudt alle speelkaarten en verdeel ze onder de spelers (18 bij 2 spelers, 6 bij 4 spelers). Iedere speler krijgt vier kaarten. Op tafel wordt een rechthoek van 4 x 4 kaarten gelegd met een gat in het midden.
De overige kaarten worden aan beide zijden van de rechthoek gelegd.

Tijdens je beurt leg je 1 kaart af in het vierkant en neem je vervolgens 1 kaart van de kaarten aan de zijkant op je hand. Wanneer door toevoeging van jouw afgelegde kaart de som van de cijfers in een rij of kolom 10 of meer zijn, mag je alle kaarten met dezelfde eigenschap (vorm of kleur) als jouw kaart uit die rij of kolom nemen. Deze kaarten vormen jouw schat en leg je voor je neer.

De puntentelling aan het einde van het spel bepaalt tevens het doel van het spel.
Enkel de speler die van een bepaalde kleur de hoogste score heeft mag deze kaartenstapel omdraaien. Voor de andere spelers vormen alle kaarten van deze kleur de strafpunten.
De speler die aan het einde van het spel het minst aantal punten heeft wint.

Dessert
(extra’s en meer)

In het filmpje van 999 wordt het spel heel helder uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=Kf9slZZDo0c

De extra spelregels i.v.m. het aanvullen van het vierkant en wanneer je geen 10 kan vormen door het toevoegen van de laatste kaart aan het vierkant hebben we hier boven niet uitgelegd. Deze moet je dus even in het filmpje of de spelregels bestuderen.

Ingrediënten
(leerstof enzo)

Kinderen leren tijdens dit spel:

    • Flexibel optellen tot 10
    • Strategisch spelen
    • Patronen zien in kleuren en vormen.
    • Rekening houden met de score van andere spelers (tellen tot 30)
Menu