Les Verbes – zelfcorrectie oefening

Oefen de vaak voorkomende Franse werkwoorden via deze leuke zelfcorrigerende oefeningen.
De leerlingen dienen de correcte vervoeging te typen. Is het juist dan wordt het vakje groen.
Is het fout dan wordt het rood of blijft het in sommige gevallen gewoon grijs.

Zowel être, avoir, aller en faire komen aan bod.
Daarnaast ook nog 45 regelmatige werkwoorden op -ER

OPGELET!
Het document bevat macro’s. Deze moet je eerst toestaan in de gele balk bovenaan. Pas nadien kan je het doucment gebruiken. Dit is volledig veilig en bevat geen virussen.

Menu