LEGO, SERIOUS BUSINESS

Investeer in maatschappelijk verantwoord ondernemen en maak je team sterker

LEGO® blokjes kunnen meer dan alleen maar speelsheid uitlokken.
Dankzij het gefaciliteerde LEGO® Serious Play® – proces kan je rekenen op 100% participatie van alle aanwezige deelnemers. Dit zorgt voor een goede communicatie en kan risico’s op latere problemen of miscommunicaties elimineren

Samen met het hele team kom je tot unieke inzichten dankzij de 3D-bouwwerken.

Mits behulp van de verschillende applicatietechnieken kan je problemen aanpakken, bouwen aan je team, veranderingsprocessen voorbereiden en begeleiden, inspraak en betrokkenheid genereren, projecten met klanten opstarten, …

Naast de voordelen voor je team, bedrijf of project investeer je ook in innovatief onderwijs.
Level21 investeert namelijk de opbrengsten van de gefaciliteerde workshops in onderwijsinnovatie en ontwikkeling van leermiddelen.

Contacteer Lies, gecertificeerd facilitator voor meer informatie of leg meteen een kick-off sessie vast als originele teambuilding voor je bedrijf en kennismaking met de methodiek.

Menu