Algemene voorwaarden

Wie zich inschrijft voor een workshop, nascholing of event bij Level21 aanvaardt de algemene voorwaarden die hieronder gespecifieerd worden. Hij/zij verbindt er zich ook toe deze na te leven.

INSCHRIJVEN EN INFORMATIE

 1. Inschrijvingen gebeuren per mail aan info@level21.be of via de mailknop.
 2. We adviseren om zeker in te schrijven uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit. Op die manier kunnen we je inschrijving tijdig en correct verwerken.

ANNULATIE DOOR LEVEL21

Level21 heeft steeds het recht om een geplande activiteit te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In geval van afgelasting van een activiteit, verwittigtde organisatie de deelnemers tijdig. Indien we een activiteit moeten verplaatsen, kunnen de reeds ingeschreven cursisten zich kostenloos uitschrijven.

ANNULEREN

 1. Annuleren voor individugerichte nascholingen en workshops (max. één dag) dient steeds schriftelijk te gebeuren (per email). Hiervoor gelden volgende regels:
  1. Annuleren meer dan 2 weken vóór de start van de nascholing kan volledig kosteloos.
  2. Bij annulering minder dan 2 weken vóór de start van de nascholing betaalt u 50% van het inschrijvingsgeld.
  3. Annuleren de dag voordien of op de dag zelf van de nascholing is uitgesloten. Het totale inschrijfbedrag blijft verschuldigd.
  4. Indien je onverwachts verhinderd bent om de opleiding te volgen, mag je je altijd laten vervangen door een collega. Gelieve dit vooraf schriftelijk te melden via info@level21.be
 2. Annuleren voor teamgerichte nascholingen, groepsevenementen, verjaardagen of trainingen dient steeds schriftelijk te gebeuren (per email). Hiervoor gelden volgende regels:
  1. Annulatie meer dan vier maanden voor de start van de activiteit is gratis
  2. Bij annulatie meer dan vier weken voor de start van de activiteit, blijft 25% van de totale factuur verschuldigd.
  3. Bij annulatie meer dan één week voor de start van de activiteit, blijft 50% van de totale factuur verschuldigd.
  4. Bij annulatie minder dan één week voor de start van de activiteit, blijft 100% van de uitkoopsom verschuldigd.

PRIVACY

Je gegevens worden opgenomen in een bestand dat exclusief gebruikt wordt voor intern administratieve doeleinden. Ze worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je recht op inzage en verbetering van je bewaarde gegevens. Je erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Level21.

COPYRIGHT

De teksten, afbeeldingen, syllabi en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wil je ze reproduceren en/of verspreiden, dan moet je hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Level21 verkrijgen, tenzij dat dit – volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten – niet nodig is.

DISCLAIMER

Level21, noch Cronos Groep kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.
Level21 noch Cronos Groep kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.
Level21 en Cronos Groep kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of verouderde informatie.
V.U. Cronos Groep, Level21, Veldkant 33A, 2550 Kontich

Menu