Wedstrijdreglement

Organisatie

Drukkerij Baskerville en Level21 vzw

Data en deadlines

 • 28.10.2019 Start van de wedstrijd

 • 17.11.2019 23u59 Deadline indienen wedstrijdformulieren

 • 02.12.2019  Bekendmaking winnaar van de wedstrijd

Omschrijving wedstrijd

In deze wedstrijd gaat drukkerij Baskerville samen met Level21 op zoek naar het beste spelidee, ingezonden door een deelnemer.

Criteria voor deelname

 • Iedereen kan deelnemen. De inzender dient ouder te zijn dan 16 jaar.
 • Indien het spelidee uitgewerkt werd met een minderjarige (jonger dan 16 jaar) dient de ouder of voogd het spel in te zenden.

Wijze van deelname

Een inschrijving kan op de volgende wijzen ingediend worden:

 • Via het online formulier

 • Op papier ingediend op de boekenbeurs, stand 312, hal 3

 • Per mail aan lies@level21.be

Enkel formulieren die voor de deadline ingediend worden kunnen weerhouden worden.

Samenstelling van de jury

In de jury zetelen Geert Cavens (drukkerij Baskerville) en Lies Vermant (Level21).

Na een preselectie van de 20 beste inzendingen door medewerkers van drukkerij Baskerville en Level21 zal de jury op onderstaande criteria elke inzending quoteren.

Criteria voor bepaling van de winnaar door de jury (60 punten)

 • Originaliteit van het bordspel (20 ptn)
 • Creativiteit en fungehalte van het bordspel (20 ptn)
 • Haalbaarheid van het voorgestelde concept (20 ptn)

Redenen voor diskwalificatie

Elk ingediend spelidee moet een authentiek en origineel idee zijn. Het kopiëren en herwerken van bestaande, reeds uitgebrachte en/of gepatenteerde spellen wordt niet toegelaten.
Indien er afbeeldingen of tekeningen ingediend worden, verwachten we dat de indiener over de nodige rechten en toelatingen beschikt om deze te mogen gebruiken.

Wijze bekendmaking winnaars

De winnaars van de wedstrijd worden bekendgemaakt op maandag 2 december. De bekendmaking gebeurt via een aankondiging op de Facebook pagina’s van Level21 en drukkerij Baskerville en een mailing aan alle deelnemers.

Het prijzenpakket

De winnaar heeft recht op onderstaand prijzenpakket. Alle sessies worden na overleg met de respectievelijke partij ingepland.

 • Een begeleidingssessie spelontwikkeling bij Level21 vzw
 • Technisch advies voor de praktische uitwerking door drukkerij Baskerville
 • 1 uitgewerkt prototype
 • Gratis offerte voor de productie

 

Voorwaarden m.b.t. het prijzenpakket

Het volledige traject van begeleiding moet afgerond worden voor juni 2020. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaalde dag, uur of plaats. De winnaars worden door de organisatie in contact gebracht met de aanbieders van de prijzen. Alle concrete afspraken dienen rechtstreeks tussen de winnaar en aanbieder te worden gemaakt.

Gegevensgebruik en privacy

De aanbieders zullen de persoonlijke gegevens van de deelnemers enkel gebruiken om contact op te nemen met de deelnemers in verband met deze wedstrijd en hun inzending. De persoonlijke gegevens zullen niet aan derden of voor commerciële doeleinden worden doorgegeven.

Over dit reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd, verklaar je je akkoord met het wedstrijdreglement.

Drukkerij Baskerville en Level21, zijn de organisatoren van deze wedstrijd en kunnen dit reglement te allen tijde aanpassen. Level21 neemt ook beslissingen bij geschillen. Aanpassingen worden via de website www.level21.be/baskerville gecommuniceerd

Menu