Dit actieve oefenspel kan je op een smartboard spelen met de hele klas of kan door de leerlingen individueel op computer of tablet gespeeld worden!

Welke leerinhoud bevat de oefening? 

Stambreuken: geef aan of de stambreuken >, < of gelijk zijn aan elkaar
Gelijkwaardige breuken: Vul het ontbrekende cijfer aan om de breuken gelijkwaardig te maken.

Dit spel werd uitgewerkt door juf Annelien na het bijwonen van onze navorming: Interactief spel in PowerPoint

Menu